Klubben är en lunchklubb som grundades i oktober 1965.
Sidan uppdaterad 2019-07-16


_______________________________________________________

Värmdö Skeppslag - på Internet sedan 1998

2019
Kl: 12.30

         P R O G R A M
   
Lunchen kostar 120 kr inkl. kaffe, kaka o lotteri
              OBS. Vi träffas för lunch var 14:e dag

Nästa möte

------------------------------------------------------------------

S O M M A R U P P E H Å L L
Vi önskar alla en trevlig sommar

------------------

------------------------------------------------------------------


Fredag
30 aug
Kl:18.00
Vi startar med en trevlig
K R Ä F T F E S T
i vår lokal på Hästskovägen 5.
Mer information kommer.

------------------

------------------------------------------------------------------

Mån 9 sep. OBS  Endast Styrelsemöte  OBS
i vår lokal på Hästskovägen 5. Välkomna

------------------

------------------------------------------------------------------

> > > >

Kommande program;

17 okt 
28 nov
17 dec
Guvernörsbesök
Årsmöte
Julavslutning i Boo Kyrka

------------------

------------------------------------------------------------------

Nedan vår LOKAL 
på Hästskovägen 5, Gustavsberg
--------------------------------------------

P-plats markerad nedan där vi får stå - 
BRF Manegens Gästparkering.
Ett rotarymärke skall ligga i framrutan. <> <> <> <> <> <> <> <>

Torsdag den 13 juni 2019
Jesper Lindgren farmgångrik fastighetsmäklare.
Vi fick en mycket detaljerad genomgång av
fastighetsmarkanden i Nacka Värmdö.
Stort TACK till Jesper för ett trevligt
föredrag. Vi avslutade med att
äta lunch på rest. Vita Hästen
Några avdeltagarna på mötet.


<> <> <> <> <> <> <> <>

Torsdag den 23 maj 2019
kom Per Lejoneke projektledare berättar om
"Mötesplats Stavsnäs". Ett mycket informativt 
och trevligt fördrag. Stort TACK till Per. Vi avslutade
som vanligt med att äta lunch på rest. Vita Hästen

Per Lejoneke och president Irene Ulfvin

<> <> <> <> <> <> <> <>

Torsdag den 9 maj 2019
var vi 10 stycken deltagare som träffades och fick
lyssna till
Bengt Jonshuls föredrag "Bellman, maten
och spriten, med provsmak av den gyllene Racken".
Mer information om Racken, klicka 
> H Ä R < 
Stort tack till Bengt för ett mycket trevligt förderag om Bellman
och hans förhavande för flera hundra år sedan. Vi avslutade
som vanligt med att äta lunch på rest. Vita Hästen


Bengt Jonshult och president Irene ulfvin


<> <> <> <> <> <> <> <>

Torsdag den 25 mars 2019
var vi 14 stycken deltagare som träffades på
rest. The old Smokehouse i Lännersta för att
äta lunch. Inspirerande miljö och god mat var
den positiva delen kostnaden var de negativa.
Vi fick också besöka ett konferensrum en 
trappa upp som hade en enastående sjöutsikt.
Nedan några bilder från vårt lunchbesök.
Bilder från vårt lunchbord

Nedan en bild från konferensrummet.


<> <> <> <> <> <> <> <>


Torsdag den 14 mars 2019
Robert Höög  Gustavsbergs Trafikutbildn. AB 
berättade om nya trafikregler, hur man kör i en
rodell och nya trafikskyltar som börjar användas.
Stort Tack Robert för att trevligt och intressant
föredrag. Nedan några bilder från klubbmötet.
Vi avslutade med att inta en utsökt lunch
på restaurang Vit Hästen. 


Robert informerar om nya trafikregler.

Det blev också många frågor om de nya reglerna.

<> <> <> <> <> <> <> <>

Den 14 feb 2019
fick vi besök av Johan Rådström 
som är chef för Boo Folkets hus. Han breättade om 
entreprenörsskap och hur man kan hjälpa till att
starta egna företag i U-länder med gott resultat.
Stort Tack Johan för ett engagerande föredrag.
Vi avslutade med att inta en utsökt lunch
på restaurang Vit Hästen. <> <> <> <> <> <> <> <>

Den 18 dec. 2018 kl:12.00 
Julavslutning i Boo kyrka
Kyrkoherde Henrik Roos höll en kort andaktsstund
och musikerna Anders Modigh på cello och 
Helena Engardt på piano sjöng och spelade.
STORT TACK till Henrik, Anders och Helena !
Efteråt gick vi en trappa ner i samlings-
lokalen och intog en god Jul-lunch
som Kenneth Hertzman arrangerat.
EXTRA STORT TACK till Kenneth !!!
Nedan några bilder från evenemanget.


Och till sist en bild på det fina vinstbordet till lotteriet.


----------------------------------

Den 15 november
hade vi först styrelsemöte
och därefter gratulerade vi Göran Eiderfors på
hans stora dag - hipp hipp Hurra Hurra Hurra !

Vi avslutade med att inta en utsökt lunch
på restaurang Vit Hästen. 


Göran Eiderfors och vår president Irene Ulfvin.

Göran, Irene, Åke och Sven-Gunnar.

Jan-Olof, Hannus och Kenneth.

----------------------------------

Den 1 november
berättade vår medlem
 Bengt Jonshult om fartyget Titanic - den sjönk
 -
men Bengt flyter och berättade mer om fartyget.
Stort TACK till Bengt för trevlig information.

----------------------------------

Den 18 oktober
fick vi besök av 
 Deshira Flankör kommunstyrelsens ordförande 
i Värmdö kommun som berättade att kommunen
kommer att styras av (m) (kd) (c) (
L) och (mp) 
under den kommande mandatperioden. 
Stort TACK till Deshira för all information.


Deshira Frankör och Irene ulfvin


----------------------------------

Den 4 oktober
fick vi besök av Guvernör
 Tommy Lekemyr som informerade oss
om nyheter inom Rotary och vi fick många tips
om hur vi kunde förbättra klubbens aktiviteter.
Stort TACK till Tommy för all information.Tommy Lekemyr och Irene Ulfvin

----------------------------------

Den 20 september
fick vi besök av
Michael Larkner VD Värmdö Hamnar som 
berättade om värmdös hamnar och den nya
Gästhamnen på Kattholmen i Gustavsberg.
Stort TACK till Michael för ett trevligt föredrag.


Michael Larkner VD Värmdö Hamnar


----------------------------------

Den 28 juni hade vi PRESIDENTSKIFTE.
Först träffades vi hemma hos Inger & Lasse för lite
bubbel & babbel. se bild nedan.


Därefter gjorde vi en förflyttning till BISTRON i hamnen
för att avnjuta en härlig grillbuffé - kanon !


Till vänster får Bengt Jonshult en Past President nål av
Kenneth Hertzman och till höger har vår nya president
Irene Ulfvin mottagit en President nål av Kenneth. 
Gunn Peters fick motta blombukett i stället för
hennes bortgångne man Johan Peters.

Stort TACK till Bengt för ett fint arrangemang.

<><><><><><>
 

Styrelse & Funktionärer 2018-2019

President  Irene Ulfvin 070-3312507 ulfvinirene@gmail.com 
Tillträdande president Kenneth Hertzman 076-8473943 rk.hertzman@bredband.net 
1:e vice President Bengt Jonshult 076-8041700 jonshult@telia.com 
Sekreterare  Bengt Jonshult 076-8041700 jonshult@telia.com 
Skattmästare Christer Arrsjö

070-3925720

christer.arrsjo@scaneagle.se

Ledamot Göran Eiderfors 070-6280540 ygefors@telia.com 
Ledamot Jan-Olof Engström 070-8903009 janolof46.engstrom@telia.com 
IT-samordnare + matrikel. + hemsidan Lars Melin 0708-155110 lars.h.melin@comhem.se 
Klubbmästare + Rotary Foundation Åke Cederqvist 070-5464727 ake@cederqvist.se 

Vice Klubbmästare 

Lars Melin 0708-155110 lars.h.melin@comhem.se 
Programkommittén Irene Ulfvin 070-3312507 ulfvinirene@gmail.com 
Programkommittén / ungdomsv. / integrat. Bengt Jonshult 076-8041700 jonshult@telia.com 
Ordf. Past President Kommittén Kenneth Hertzman 076-8473943 rk.hertzman@bredband.net 
Revisor  Monica Pettersson 0705-112969 monica.p.1384@telia.com  
Revisor Hannus Estra 070-6078950 estra@uvtcmail.se 


Vad är Rotary ?

Rotary sammanför engagerade människor som utbyter erfarenheter och vidtar åtgärder genom våra yrkesroller och Rotarys lokala och globala hjälpprojekt.
Rotary är en organisation bestående av ledande personer från alla yrkesgrupper, som genom ett världsomfattande samarbete främjar humanitär service och hög etik inom alla yrken, samt bidrar till att skapa samförstånd och fred i världen. Rotary grundades av Paul Harris i Chicago den 23 feb.1905. Namnet Rotary kommer av att man i början höll sammanträden i rotation på respektive medlems kontor.
Rotary blev internationellt 1911. Rotarys motto är: "Service Above Self".
Rotary har under verksamhetsår 2017-2018 fått 30.022 nya medlemmar och vi är nu totalt 1.237.928 medlemmar i 200 länder. 
Rotary kom till Sverige 1926 då Stockholms Rotaryklubb bildades. Sverige är indelat i 10 distrikt med över 25.000 medlemmar i 530 klubbar.

Värmdö Skeppslags Rotaryklubb  bildades i oktober 1965 av Stockholms Rotaryklubb. Charter president: Arne Björner.
Klubben tillhör distrikt 2370, som består av 42 klubbar och är per den 30 april 2017  1.818 rotarianer. Rotarydistriktet är ett geografiskt område till vilket klubbarna sammanförts av administrativa skäl. Klubbens distrikt omfattar Värmdö kommun och Boo församling. En medlem måste antingen bo eller arbeta inom distriktet. Klubben består i dag - jan 2019 - av 18 medlemmar, + 4 hedersmedlemmar. 

Rotary är världens största privata bidragsgivare, större än t.ex. Röda Korset. Rotaryklubben är grunden i Rotarys globala nätverk. Ett av världens bästa sociala nätverk för samförstånd och fred i världen. Globalt finns Rotary International (RI). I ledningen för RI finns en president, vilken väljs ny varje år. RI:s administration består av styrelse, sekretariat och ett antal kommittéer. Centralkontoret finns i Evenston, Illinois, USA och dessutom finns sex regionala kontor, varav ett i Zürich dit Sverige hör.
En årskongress, kallad Convention, hålls varje år i maj / juni. Vid årskongressen utses ny president, RI:s styrelse och nya distriktguvernörer.
Lagrådet - "Council of Legislation" - är Rotarys lagstiftande församling, parlament, som samlas en gång vart tredje år. Där finns en representant för varje distrikt.

Som hjälpmedel för den enskilde rotarianen i det dagliga livet, konstruerade Herbert J. Taylor, president för RI 1954/1955, det så kallade 4-fråge provet, där man bör kunna besvara följande frågor om saker vi tänker, säger och gör, med JA:
1.    Är det sant ?
2.    Är det rättvist mot alla parter ?
3.    Kommer det att skapa goodwill och bättre vänskapsförhållande ?
4.    Kommer det att vara till fördel för alla som det berör ?

   Rotary-color_lg[1].gif (16076 bytes)        
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>.

Interna sidor Sid 2 Sid 3

--------------------------------------------------------------------------------

Foto & text Lars Melin

Copyright © 1998-2019  Värmdö Skeppslags Rotaryklubb.

Hemsidan skapad av Per