Klubben är en lunchklubb som grundades i oktober 1965.

Sidan uppdaterad 2018-02-19

Vi har klubbmöte var 14 dag kl:12.00.> > >  Lokal: Café Tornhuset (Delselius), 
Odelbergs väg 11 i Gustavsbergs Hamn.


Hur hittar jag dit, klicka HÄR

Torsdagar
2018
kl: 12.00

          P R O G R A M
   
Lunchen kostar 120 kr inkl. kaffe, kaka o lotteri
             OBS. Vi träffas för lunch var 14 dag

Nästa möte

------------------------------------------------------------------

22 feb
OBS 13.30
Hans Edler musiker / artist / sångare 
kommer och spelar 60-tals musik för oss. 

------------------

------------------------------------------------------------------

8 mar Catrin Bergenstråle kommunalråd i Nacka
kommun berättar om Nackas utveckling

------------------

------------------------------------------------------------------

22 mar Rolf Ihre berättar om Gustavsbergs
Porslinsrederi veksamhet 1842
- 1947.

------------------

------------------------------------------------------------------

5 Apr Ej klart

------------------

------------------------------------------------------------------

19 Apr Ej klart

------------------

------------------------------------------------------------------

3 maj Ej klart

------------------

------------------------------------------------------------------

17 maj Ej klart

------------------

------------------------------------------------------------------

31 maj
Kl: 18.00
VÅRFEST mer info kommer

------------------

------------------------------------------------------------------

14 Jun
Start: 12.00
Bengt Jonshult  stadsvadring på söders 
höjder under rubriken "från Maria till Katharina". 

------------------

------------------------------------------------------------------

28 Jun
Kl: 18.00
PRESINEDTSKIFTE  mer info kommer

------------------

------------------------------------------------------------------

Den 8 feb. 2018 kl:12.00. Peter Wennerholm
Bokförläggare och författare berättade om
INDIEN och allt som händer där. Han har
också skrivit en bok om Indien med rubriken
 
"Bland nybyggare och gudar".
Stort TACK till Peter för ett trevigt föedrag.


 Peter Wennerholm och President Johan Peters

----------------------------------

Den 18 dec. 2017 kl:12.00 Julavslutning i Boo kyrka
Pastor Henrik Roos höll en kort andaktsstund och
musikerna Anders Modigh på cello och Helena 
Engardt på piano sjöng och spelade.
STORT TACK till Henrik, Anders och Helena
!
Efteråt gick vi en trappa ner i samlingslokalen och intog
en god Jul-lunch som Kenneth och Tiiu Hertzman 
arrangerat. STORT TACK till Kenneth och Tiiu
!
Nedan några bilder från evenemanget.

Kenneth och Tiiu Hertzman


----------------------------------

Den 11 december 2017 fick vi besök av
Diakon Birgitta Rönnqvist från Boo församling.

Birgitta informerade om sitt arbete med att hjälpa utsatta
personer. Stort tack till Birgitta för trevlig information.


Birgitta Rönnqvist och President Johan Peters

----------------------------------

Den 19 oktober 2017 fick vi besök av
Distriktsguvernör Ingrid Sjöbäck.

Det var första gången som vi hade Rotarymöte på
Café Tornhuset i Gustavsbergs hamn. Ingrid hade
också med sig Ulf Bergman från Nacka RK.
Vi var 9 medlemmar förutom Ingrid och Ulf.
Lokalen var mycket trevlig och maten lika så.
Nedan en bild när Ingrid lämnar över ett standar.
Stort Tack till Ingrid för ett mycket trevlig besök.


President Johan Peters och Distiktsguvernör Ingrid Sjöbäck

----------------------------------

Den 15 juni 2017 fick vi besök av Anna Hirsch

som är Diakon i Nacka församling. Anna anlitas av Nacka
kommun som ansvarig för flyktingmottagningen vid fd 
Graninge stifts gård. Anna berättade ingående om arbetet. 
Stort Tack till Anna för ett trevigt föredrag.


Diakon Anna Hirsch och dagens president Johan Peters

----------------------------------

Den 18 maj 2017 KL:18.00
träffades
20 Rotarianer och gäster vid Evert Taubestatyn.

Vår President Bengt Jonshult
guidade oss runt i Gamla Stan under rubriken
"Spöken, mördare och poeter".
Vi avslutade på restaurant Rudolfino på stora Nygatan 1.
STORT TACK till Bengt som ordnade med en alldeles
lysande rundvandring och spelade o sjöng några
dryckesvisor. Nedan några av Lars Melins bilder.


Kvällens guide och publik framför gamla riksdagshuset
på Järntorget. Den av IKEA sponsrade Taubestatyn
ger en antydan om att sommaren är på väg. 


Mitt emot Den Gyldene Freden blommar Magnoliaträdet, 
men under dess rötter spökar Stockholms äldsta spöke
- den franske munken Gideon.


I november månad 1520 begicks blodbadet på Stortorget.
Offren brändes sedan på Södermalm - på exakt samma
ställe där den eldhärjade Katarina kyrka idag står.
Detta fenomen märktes dock inte i den sista visan.
En dryckesvisa av Lasse Lucidor:"Blir jag av dricka döder".
Bildtext Bengt Jonshult.


----------------------------------

Den 4 maj 2017 fick vi besök av Joakim Urheim
från Fair Inverstments Sweden AB som berättade om 
Fondbranschen bakom kulisserna. Vi fick läs oss 
mycket om förvaltning och alla sorters fonder 
och hur skrämmande dålig placering det är.
Stort Tack till Joakim för ett lärorikt föredrag.

Joakim Urheim och President Bengt Jonshult

----------------------------------

Den 20 april 2017 fick vi besök av
Ture Rangström
f.d. chefen för Strindbergs Intima Teater som berättar om teaterns födelse 
1907. Då med August Strindberg vid rodret, flankerad av skådespelare 
som Manda Björling, Anna Flygare, Fanny Falkner och August Falck. 
Efter 3 års tid, 1910, lades teatern i malpåse, för att återigen uppstå 2003. 
Då under ledning av Ture Rangström. Ture berättade även initierat om 
Strindbergs samröre med Värmdö, bl.a. att han bebodde Gustavsbergs 
Värdshus under en kortare tid och att det fanns en speciell seglarklubb 
på Baggensfjärden med båtar döpta efter Strindbergs pjäser.”

Stort Tack till Ture för ett trevligt föredrag.

President Bengt Jonshult och Ture Rangström 

----------------------------------

Den 23 mars 2017. Lars Melin
berättar och visar
bilder från en resa till Hawaii där han besökte 4 öar.
Lars har också besökt Winters RK den 26 jan och
23 feb. 2017 som ligger utanför Sacramento i CA, USA.
Lars höll också ett föredrag på Winters RK om vår klubb
och erhöll då ett standar som överlämndes, se nedan.


Lars Melin överlämnar standaret till president Bengt Jonshult.


<><><><><><>
 

Styrelse & Funktionärer 2017-2018

President + programkommittén Johan Peters 070-5883703 johan_olof@telia.com 
Tillträdande president Irene Ulfvin 070-3312507
Past President + 1:e vice President Bengt Jonshult 076-8041700 jonshult@telia.com 
2:e vice President Göran Eiderfors 070-6280540 ygefors@telia.com 
Sekreterare + klubbmästare Jan-Olof Engström 070-8903009
Skattmästare Christer Arrsjö

070-3925720

christer.arrsjo@scaneagle.se

Ledamot Lisa Lanning 070-1124088 info@lisalanning.se 
Ledamot Kenneth Hertzman 076-8473943 rk.hertzman@bredband.net 
IT-samordnare + matrikel. + hemsidan Lars Melin 0708-155110 lars.h.melin@comhem.se 

Programchef

Irene Ulfvin 070-3312507 irene.ulfvin@hotmail.com 
Vice klubbmästare + Rotary Foundation Åke Cederqvist 070-5464727 ake@cederqvist.se 
Ungdomsutbytet  Bengt Jonshult 076-8041700 jonshult@telia.com 
Past President Kommittén Kenneth Hertzman 076-8473943 rk.hertzman@bredband.net 
Pevisor  Monica Pettersson 0705-112969 monica.p.1384@telia.com  
Revisor Hannus Estra 070-6078950 estra@uvtcmail.se 


Vad är Rotary ?

Rotary sammanför engagerade människor som utbyter erfarenheter och vidtar åtgärder genom våra yrkesroller och Rotarys lokala och globala hjälpprojekt.
Rotary är en organisation bestående av ledande personer från alla yrkesgrupper, som genom ett världsomfattande samarbete främjar humanitär service och hög etik inom alla yrken, samt bidrar till att skapa samförstånd och fred i världen. Rotary grundades av Paul Harris i Chicago den 23 feb.1905. Namnet Rotary kommer av att man i början höll sammanträden i rotation på respektive medlems kontor.
Rotary blev internationellt 1911. Rotarys motto är: "Service Above Self".
Rotary har under innevarande verksamhetsår fått 30.022 nya medlemmar och vi är nu totalt 1.237.928 medlemmar i 200 länder. 
Rotary kom till Sverige 1926 då Stockholms Rotaryklubb bildades. Sverige är indelat i 10 distrikt med över 25.000 medlemmar i 530 klubbar.

Värmdö Skeppslags Rotaryklubb  bildades i oktober 1965 av Stockholms Rotaryklubb. Charter president: Arne Björner.
Klubben tillhör distrikt 2370, som består av 42 klubbar och är per den 30 april 2017  1.818 rotarianer. Rotarydistriktet är ett geografiskt område till vilket klubbarna sammanförts av administrativa skäl. Klubbens distrikt omfattar Värmdö kommun och Boo församling. En medlem måste antingen bo eller arbeta inom distriktet. Klubben består i dag - dec. 2017 - av 22 medlemmar, + 4 hedersmedlemmar. 

Rotary är världens största privata bidragsgivare, större än t.ex. Röda Korset. Rotaryklubben är grunden i Rotarys globala nätverk. Ett av världens bästa sociala nätverk för samförstånd och fred i världen. Globalt finns Rotary International (RI). I ledningen för RI finns en president, vilken väljs ny varje år. RI:s administration består av styrelse, sekretariat och ett antal kommittéer. Centralkontoret finns i Evenston, Illinois, USA och dessutom finns sex regionala kontor, varav ett i Zürich dit Sverige hör.
En årskongress, kallad Convention, hålls varje år i maj / juni. Vid årskongressen utses ny president, RI:s styrelse och nya distriktguvernörer.
Lagrådet - "Council of Legislation" - är Rotarys lagstiftande församling, parlament, som samlas en gång vart tredje år. Där finns en representant för varje distrikt. 

Som hjälpmedel för den enskilde rotarianen i det dagliga livet, konstruerade Herbert J. Taylor, president för RI 1954/1955, det så kallade 4-fråge provet, där man bör kunna besvara följande frågor om saker vi tänker, säger och gör, med JA:
1.    Är det sant ?
2.    Är det rättvist mot alla parter ?
3.    Kommer det att skapa goodwill och bättre vänskapsförhållande ?
4.    Kommer det att vara till fördel för alla som det berör ?

   Rotary-color_lg[1].gif (16076 bytes)       
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

E-mail:
Mer info:
RI:

jonshult@telia.com 
Rotary i Sverige
Rotary International

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
.
Länk till Rotarys ungdoms organisation: www.rotaract.se
Länk till vår systerklubb Värmdö Skärgårds RK
, program:
www.varmdoskargard.se/indexpgm.htm

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Interna sidor Sid 2 Sid 3

Du är besökare nr sedan 2005-09-08
----------------------------------------------------------------------

Foto & text Lars Melin

Copyright © 1998-2018  Värmdö Skeppslags Rotaryklubb.

Hemsidan skapad av Per